Personlig Mentor

Vil du utvikle deg og ha kontroll over din egen fremtid?

Hva er en mentor

En mentor og et mentorskap defineres på litt forskjellige måter i verden. I USA defineres en mentor som en person med stor erfaring og viten, som har forpliktet seg til å bidra med å skape karrieremuligheter og karrierestøtte til sin mentee, det vil si den person som er i fokus i mentorskapet. I England er der større fokus på mentor som guide, veileder og coach.

Det finner tre populære definisjoner på hva en mentor er.

Sage on the Stage

– Vismannen på scenen I denne definisjon er mentor den viktigste person i samarbeidet mellom mentor og mentee. Det er mentor som har erfaringen, nettverket, makten og innflytelsen. Jo mere viktig, innflytelsesrik og kjent en mentor er – både i og uten for organisasjonen, jo mere forteller dette om mentee: «Hvis denne person (mentor) vil bruke sin tid og energi på mentee, så må mentee ha verdifulle talenter og være verdt å investere i!» I denne type mentorskap forventes mentor å ha alle svarene. Det er mentor som definerer hvilke dører det er viktig å åpne for mentee, hvilke jobber det er relevant for mentee å søke imot, og hvilke kompetanser mentee bør utvikle.

Guide on the Side

– Veilederen ved min side I denne definisjon er mentor ikke viktig som en synlig person over for omverdenen. Mentor er mer en veileder, en lærer og en rollemodel. Mentor støtter mentee i mentees utvikling og gjennom forandringsperioder i mentees liv og arbeid; mentor deler ut av sin viten og erfaring; og mentor gir gode råd ut fra sin egen erfaring. På denne måten blir mentors viten og erfaring viktigere enn synlig karrieresuksess og maktfulle nettverk. Det er således stadig mentor som gir fra seg, og fokus er på mentees læring.

Learning Alliance

– Læringssamarbeid Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid kommer fokus på relasjonen: hvordan mentor og mentee samarbeider og lærer gjennom samarbeid. Her er det ikke viktig hvem mentor er, men det er viktig at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for mentee. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både utforskende og utfordrende spørsmål, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide.

I Motivasjon & Utvikling har vi fokus på at mentorskapet skal være et samarbeid mellom mentor og «mentee». Målet med mentorskapet er å utvikle kunnskapen og ferdighetene samt sørge for at «mentee» har størst mulighet til å lykkes. For å få dette til, krever det en åpen og ærlig dialog hvor begge parter ønsker å nå samme mål. Vi tar utgangspunkt i egne erfaringer, utfordringer, suksesshistorier og det akademiske.